Helsebot.no

Helse- og livskvalitet


Lars Arnvid Steine| Sosiolog, BAPS, BASYK

Blogg og nettsted om helse- og livskvalitet

Helsebot.no er en blogg og et nettsted av cand.polit. sosiolog Lars Arnvid Steine. I tillegg til sosiologi har jeg en Bachelor i psykologi, Bachelor i sykepleie, og videreutdanning i kognitiv- atferdsbasert stress-mestring- og coaching.


Min erfaring strekker seg blant annet fra arbeid med helse, forskning- og utviklingsarbeid, veiledning, og til jobb som tekstforfatter, forfatter og fotograf.


Helsebot betyr "å styrke helsa", "legedom"  eller "hjelp for helsa", og handler kort fortalt om alt som bidrar positivt til helse og livskvalitet. Enten det er fysisk aktivitet, friluftsliv eller mestring av stress.


Målet med Helsebot.no er å publisere innhold og blogge om temaer som gir helsebot, og gjøre dette på en lettfattelig måte, samtidig som det har en faglig forankring.


Kontakt:


Har du tips til temaer, eller spørsmål, ta gjerne kontakt


Galleri