Stress ned,

oppnå mer!

Stress og mestring

Stress og mestring

Stress, utbrenning og mestring

Av: Lars Arnvid Steine.

Det er ikke tillatt å kopiere eller reprodusere noe av innholdet uten skriftelig tillatelse. Referanser bes oppgis som :(Steine, Lars A. Stress ned - oppnå mer. Stress og mestring),


Stress er en normal reaksjon på situasjoner vi opplever som truende eller vanskelige. Det betyr ikke nødvendigvis at situasjonen er for vanskelig eller utgjør en reell trussel - det avgjørende er at vi oppfatter det slik. En definisjon på stress er at «stress oppstår når du føler at de utfordringene du står overfor er større enn din evne til å mestre disse utfordringene».Stress over tid er alltid skadelig!

Vi skiller gjerne mellom press og stress. Litt press, i form av utfordrende arbeidsoppgaver, tidsfrister eller konkurranse, er bra. Det mobiliserer kroppen sine ressurser og gjør oss i stand til å yte maksimalt. Overskrides dette nivået blir vi gradvis mer utmattet. Evnen til å tenke rasjonelt svekkes, vi arbeider saktere enn vanlig, og vi blir lettere frustrert enn vanlig.


Lengre perioder med et høyt stress-nivå øker faren for en rekke stress-relaterte sykdommer og utbrenning. Når press går over til å bli stress, går det ut over helse og livskvalitet. 


Stress kan føre til at

Vi gjør flere feil

Vi jobber saktere

Vi blir lettere frustrerte

Nære relasjoner blir skadet 

Vi spiser usunt

Økt nivå av stress-hormoner og økt nivå av usunt kolesterol


Utbrenning - når vi bruker oss selv opp!

Utbrenning kjennetegnes ved fysisk, mental og emosjonell utmattelse. 

«Utbrenning» betyr enkelt sagt at «vi bruker oss selv opp». 

«Burnout» - det engelske ordet for utbrenning, kommer fra ordet «burn». «Burn» kan bety «å brenne». Det kan også bety «å bruke». Uttrykk som «å ha penger til å svi av» eller «å brenne fett» («having money to burn», «fat-burning») er eksempler på et positivt forbruk - vi bruker noe vi har et overskudd av. Om vi motsatt brukere større ressurser enn vi føler vi har, vil dette over tid kunne føre til emosjonell, mentalt og fysisk utmattelse. Vi bruker ganske enkelt for mye av oss selv!


I dag renes gjerne Herbert Freundenburger som den som innførte begrepet «burnout syndrome». 


Symptomer på stress, eksempler

  • Konsentrasjonsproblemer
  • Uro, frykt, sinne
  • Depresjon eller nedstemthet
  • Irritabilitet
  • Hodepine, migrene, hjertebank